Over onze school

Erve Olde Meule, gelegen aan de rand van Hengelo in buurtschap Oele,  zijn deelnemers gedurende vijf dagen per week bezig met onderhoud van het erf en het verzorgen van dieren. De leerwerkboerderij is er voor kinderen en jongeren die affiniteit hebben met het buitenleven en/of baat hebben bij de kleinschaligheid van de ‘boerenhuiskamer sfeer’. De leerlingen van de AGL-school hetTwents Vakcollege die in leerjaar 5 en 6 willen uitstromen in de richtingen ‘groen’ en ‘dier’ vinden op Erve Olde Meule hun leerwerktraject.  

Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 van De Bouwsteen en het Twents Vakcollege kunnen voor begeleide externe stages (BES) bij Erve Olde Meule terecht. 

Erve Olde Meule heeft daarnaast een tweede taak, voor leerlingen met weliswaar een hoog intelligentieniveau, maar tegelijkertijd ernstige psychiatrische problematiek. De psychiatrische problematiek die de leerlingen ervaren is dermate hevig, dat zij ondanks intensieve begeleiding niet of niet goed kunnen functioneren binnen de gangbare DGL- of AGL-route. De hulpvraag is dusdanig complex, dat zij niet langer in staat zijn om zich staande te houden binnen een ‘standaardklas’ in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De leerlingen ervaren in de schoolse setting veel problemen, ze hebben behoefte aan een 1-op-1 benadering en ‘coaching on the job’. Maatwerk, structuur en aandacht voor het welbevinden van de leerling zijn sleutelbegrippen. De belastbaarheid van deze groep leerlingen is laag. Zij functioneren moeizaam in sociale situaties, zijn niet per definitie weerbaar en het ontbreekt hen aan de competenties die nodig zijn om zich in de maatschappij staande te houden. Om te voorkomen dat de leerling uitvalt of thuis komt te zitten, of om ervoor te zorgen dat thuiszittende leerlingen weer terugkeren naar school, is er Erve Olde Meule.  

 

Het wetsvoorstel kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO-scholen) wettelijk vast: het onderwijs inrichten in één of meer uitstroomprofielen, te weten Vervolgonderwijs, Arbeidsmarkt en Dagbesteding. De Kapstok kent het uitstroomprofiel arbeidsmarkt. Desalniettemin stromen leerlingen ook weleens uit naar een (BBL)-opleiding van het ROC of arbeidsmatige dagbesteding. De resultaten van de uitstroomcijfers worden ieder jaar in de schoolgids vermeld en is toegankelijk voor deelnemers, ouders, hulpverleners, gemeenten, UWV en andere ketenpartners.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.
X
X