Medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van medezeggenschap in onze scholen is om ouders en personeel de mogelijkheid te bieden om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de personeelsleden aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen binnen onze scholen.

De MR van Erve Olde Meule bestaat uit de volgende personeelsleden: Heleen Bulthuis (Voorzitter), Megan Verberne (secretaris), Rob Kroeze (penningmeester). Onze ouderleden zijn Shyrean van Essen, Manon Wennink en Richard Kocken.  

De MR vergadert zes keer per jaar.

Heeft u interesse om mee te denken over de manier waarop we ons onderwijs hebben ingericht en over het beleid dat we voeren op onze scholen? Meldt u zich dan bij Thyrza Hylkema of Heleen Bulthuis. We zijn altijd op zoek naar ouders die mee willen denken!

Het reglement van de MR vindt u in de pagina documenten

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.
X
X